Κορωνέικη ποικιλία ελιάς

Μάιος 15

Μια από τις πιο αναγνωρισμένες και βραβευμένες ποικιλίες ελιάς που φύεται μόνο στην Ελλάδα.