Εξαιρετικό, παρθένο ελαιόλαδο

Μάιος 15

Απόσταγμα αυστηρά επιλεγμένης συγκομιδής ελιάς.