Στάδιο 1

Μάιος 15

Αρχικά γίνεται η περισυλλογή του ελαιοκάρπου. Το Epsilon Precious φέρει την πιστοποίηση προστατευμένης γεωγραφικής ένδειξης ως λάδι Ζακυνθινής παραγωγής ποικιλίας Κορωνέικης.