Στάδιο 2

Μάιος 15

Στη συνέχεια η ελιά μεταφέρεται για αποφύλλωση μέσω ειδικής ταινίας, ώστε να μην τραυματιστεί λίγο πρίν το πλύσιμο.