Στάδιο 3

Μάιος 15

Οι ελιές πια χωρίς φύλλα και ξένες ύλες μεταφέρονται στο πλυντήριο, όπου πλένονται και στραγγίζονται.