Στάδιο 3

Μαΐ 15

Οι ελιές πια χωρίς φύλλα και ξένες ύλες μεταφέρονται στο πλυντήριο, όπου πλένονται και στραγγίζονται.