Στάδιο 4

Μαΐ 15

Ύστερα μεταφέρονται στο σπαστήρα, όπου οι ελιές γίνονται ελαιόπαστα.