Στάδιο 4

Μάιος 15

Ύστερα μεταφέρονται στο σπαστήρα, όπου οι ελιές γίνονται ελαιόπαστα.