Στάδιο 5

Μάιος 15

Η ελαιόπαστα εν συνεχεία οδηγείται στους μαλακτήρες. Μέσω μιας σειράς αναδευτήρων και σε αυστηρά ελεγχόμενη θερμοκρασία η ελαιόπαστα μαλάσσεται, ώστε να επιτρέψει την καλύτερη εξαγωγή ελαιολάδου.