Στάδιο 6

Μάιος 15

Η ελαιόπαστα τώρα οδηγείται προς φυγοκέντρηση στα ντεκάντερ. Εδώ γίνεται ο διαχωρισμός σε ελαιόλαδο και ελαιοπυρήνα.