Στάδιο 7

Μάιος 15

Το ελαιόλαδο καταλήγει στους διαχωρηστήρες για την τελευταία φάση της παραγωγής του, τον υγρό-υγρό διαχωρισμό.