Στάδιο 8

Μάιος 15

Το Ελαιόλαδο φυλάσσεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές με αυστηρώς ελεγχόμενη θερμοκρασία έτοιμο προς συσκευασία και τυποποίηση, ώστε να καταλήξει στο τραπέζι σας με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα.